Retzev

Filozofia samoobrony w systemie KRAV MAGA MAOR

Równoczesna obrona i atak

Tradycyjna walka wręcz składa się z obrony i ataku. KRAV MAGA MAOR uczy jak jednocześnie połączyć obronę z atakiem. Kiedy na przykład ktoś próbuje cię dusić, nie wystarczy usunąć rąk napastnika z gardła (obrona), należy jednocześnie uderzać w oczy, krocze i krtań (atak). Jeśli zareagujesz jedynie obroną, przeciwnik zaatakuje w inny sposób. Wtedy można znaleźć się w sytuacji niekończącej się wymiany ataków i technik obronnych, co może być dla nas niekorzystne.

Ciągłość ruchu

W przeciwieństwie do innych sztuk i systemów walki, w KRAV MAGA MAOR przywiązuje się wagę do retzev. To hebrajskie słowo, oznacza „ciągły ruch”. Właściwe wykorzystanie umiejętności walki to płynne i intuicyjny łączenie techniki obrony i ataku wykonywanych jednocześnie. Konieczne jest zrozumienie różnicy pomiędzy retzev a zwykła serią kontrataków, to bardzo istotne w samoobronie. Seria technik defensywnych nie ma ciągłości i naturalnej płynności. Retzev uczy poruszać ciałem w walce w sposób instynktowny bez planowania kolejnych ruchów.

W sytuacji zagrożenia powinniśmy automatycznie, wykonywać serię ciosów, kopnięć, chwytów i innych technik tak, aby poruszać się szybko i zdecydowanie, nie pozostawiając napastnikowi czasu na reakcję. To jeden z kluczy do walki wręcz w samoobronie. Aby osiągnąć taki stan umiejętności trzeba przejść cały cykl treningowy w zakresie wykorzystania swoich umiejętności fizycznych i psychicznych. Zdecydowane działanie – reakcja na akt przemocy musi być zarówno szybka, jak i zdecydowana. Trzeba też porzucić wszelkie opory przed skrzywdzeniem przeciwnika.

System KRAV MAGA MAOR zawiera różne techniki zdobywania przewagi nad przeciwnikiem, dzięki czemu można szybko przejąć nad nim kontrolę lub opanować sytuację. Tak też został przygotowany plan szkolenia – na nagły atak należy odpowiedzieć agresywną obroną.