Broń palna

Zapraszamy na cykliczne zajęcia dla osób które posiadają własną broń jak i dla tych które jej nie posiadają. Cykl spotkań ma na celu naukę posługiwania się bronią palną w sytuacjach praktycznych, związanych z realnym zagrożeniem. Trening podzielony jest na naukę umiejętności praktycznych i teoretycznych z naciskiem na zajęcia praktyczne. Uczymy tego jak jest naprawdę kiedy musisz użyć broni palnej. Krok po kroku nauczamy jak bezpiecznie i umiejętnie posługiwać się bronią palną.

Instagram @kravmagamaorpl